కొత్తగూడెం

2019 ఎన్నికల్లోకొత్తగూడెంనియోజకవర్గ MLA గా మీ ఓటు ఎవరికీ?

 web2look.com ఆన్ లైన్ పోల్… క్లిక్ చేయండి…  ఓటు వేయండి… మరియు అందరికి షేర్ చేయండి.

గమనిక: ఈ ఎన్నికల్లో మీకు తెలిసిన ప్రముఖులు, నేతలు పోటి చేసే అవకాశాలు ఉంటె వెంటనే వారి ఫోటోలు , కనీస వివరాలు మెయిల్ చేయండి. వారిని ఆన్ లైన్ పోల్ లో అవకాశం కల్పిస్తాం.

వివరాలు పంపాల్సిన మెయిల్ చిరునామా: info@web2look.com  

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*