Health & Fitness

పెదాలకు లిప్ స్టిక్ వేస్తున్నారా అయితే జాగ్రత్త

lipstick

మహిళలు తమ పెదాలు మరింత అందంగా కనిపించేందుకు లిప్‌స్టిక్ వేస్తుంటారు. అయితే దీన్ని అమితంగా వాడే మహిళలు జర జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. లిప్‌స్టిక్‌ను తరచూ వాడటం వల్ల మెదడుకు ప్రమాదమని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. లిప్‌స్టిక్ ఎంత తక్కువగా వాడినా అందులోని రసాయనాలు బుద్ధి మందగించేలా చేయడంతో పాటు మానసిక రోగాలకు దారితీస్తుంది. 22 లిప్‌స్టిక్ బ్రాండుల్లో కల్తీ ఉన్నట్లు అధ్యయనంలో తేలింది. 22 లిప్‌స్టిక్ బ్రాండుల్లో 12 సంస్థల శాంపుల్స్‌పై పరిశోధన చేశారు. ఇందులో లీడ్ శాతం అధికంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. అందుచేత ...

Read More »

కప్పు కాఫీ మంచిదే కంటి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందట

జాగా కర్నెల్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన పరిశోధకులు కాఫీ తాగడం మేలు చేస్తుందని అంటున్నారు. కాఫీ కళ్లకు మేలు చేస్తుందని చెపుతున్నారు. కాఫీలోని క్లోరోజెనిక్ యాసిడ్ అనే అత్యంత శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మూలంగా రెటీనా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుందని తమ పరిశోధనల్లో తేలిందంటున్నారు. మధుమేహం, గ్లూకోమా, వార్థక్యం వంటి కారణాల వల్ల రెటీనా బలహీనపడుతుందనీ, కాఫీ తీసుకోవడం వల్ల ఆ సమస్య తీవ్రత తగ్గుతుందని అంటున్నారు. తాము ఎలుకలపై చేసిన పరిశోధనలో ఈ విషయం వెల్లడయినట్లు తెలిపారు. రోజువారీ ఓ కప్పు కాఫీ తాగేవారిలో కళ్లు ఆరోగ్యంగా ...

Read More »

Migraine Cure: Home Remedies to Treat Migraine

Headach

A recurring throbbing headache can make your life miserable. The reason for your horrible head pain can be migraine. Migraine is a neurological disorder, which at times accompanied by nausea, vomiting and extreme sensitivity to light and sound. Living with it can be a pain, thus solve your migraine problem with these easy home remedies. Ice packs   If it’s difficult to bear your ...

Read More »

Vanilla Coconut Brown Sugar Scrub

Coconut oil is subtly fragrant and slightly miraculous. This one is a super moisturizer, and can practically double as dessert. 1/2 cup coconut oil 1/2 cup brown sugar 1/2 teaspoon vanilla Mix ingredients together. Rub on skin while in the shower, massage, and rinse.

Read More »

Healthy ways to prevent cancer in teens!

lifestyle-related and environmental risk factors are not considered to play a major role in cancers in teens. Young people, as they grow into adults, go through many many changes physically as well as socially, which is good for them as these changes create unique opportunities for them in preventing cancer. Below are some useful ways to lower the risk of ...

Read More »

Thicken your eyebrows

Eyebrow tip

  Over a period of time, age and excessive procedures like tweezing, threading and plucking our eyebrows end up becoming thinner than what they were. A sense of discomfort sets in and also with the natural thick eyebrow shape which is back in fashion fuels the need to re-grow your eyebrows. We know the age-old tip os using thick castor ...

Read More »

Grapes and Brain Health

           Fresh grapes of all colors — red, green and black – are classically beautiful and a pleasure to eat. But there is more to grapes just being a natural mix of antioxidants that help support a healthy heart and may offer an array of other health benefits. The humble grapes which were sour to the fox are also known ...

Read More »

Home remedies for ageing skin

Health

  Lemon juice to reduce age spots The vitamin C present in lemons is a strong antioxidant. Besides, its bleaching action works wonders on age spots and freckles. Just squeeze out the juice from a lemon, apply and leave on your skin for about 15 minutes every day and then rinse with plain water. For even better results, combine 1 ...

Read More »

Benefits of eating watermelon daily

•Achieve that younger-looking skin with just 2-cups of watermelon daily. Research showed that watermelon cuts the risk of sun related skin damage by 40%. That’s because watermelon is nature’s richest source of lycopene, an antioxidant that scavenges the UV-induced free radicals that cause sunburn and wrinkling. Lycopene may also help reduce the risks of cancer and other diseases. •Watermelon can ...

Read More »

Our diet should include food items

Let us have a look at the top five superfoods that you must be eating.that not only appeal to our taste buds but also provide the body with the essential nutrients, antioxidants, vitamins and minerals. Almonds: Almonds are rich in iron, calcium, Vitamin E, amongst many other important nutrients.They are known to have cancer preventive qualities along with benefits for the ...

Read More »