ప్రశ్నించడం కొసం అంటున్న పవన్ కళ్యాణ్ జన సేన పార్టి

pawan-kalyan-jana-sean-party-photo
పవర్ కోసం కాదు  ప్రశ్నించడం కొసం అంటు పవన్ కళ్యాణ్  జనసేన పార్టీ పేరుతో తొలిసారిగా మీడియా ముందుకు వచ్చి తనలోని సామాజిక ద్రుక్పథాన్ని, మానవథ కోణాన్ని తన పార్టి అవిర్బావం రొజు తెలియజేస్తారని ఇటు అభిమానులు అటు ప్రజలు వేచి చుస్తూన్నారు. ఇంతకి అతను ఎమి చెప్తాడు మరియు పార్టి మేనిఫేస్టొలో ఎముందో పవన్ మాటల్లో చూద్దాం..?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*